Liečebný ultrazvuk

BTL 5000 Sono
 

Ultrazvuk je založený na princípe kontinuálnej alebo pulznej aplikácie, kontakt hlavice prístroja s tkanivom musí byť vždy udržovaný kontaktným médiom /gélom/.

 • V terapeutických dávkach pôsobí ultrazvuk ako mikromasáž so súčasným zahriatím, zlepšením výživy tkanív, analgetickým účinkom a relaxáciou.Teplo môže pomôcť pri redukcii bolesti a svalových spaziem /kŕčov/ a môže zároveň urýchliť proces liečenia.
 • Vo vyšších dávkach mechanicky rozrušuje vápenaté usadeniny. Je vhodný pri artrózach, vertebrogénnom syndróme, chronických reumatických zápaloch, či poúrazových stavoch.

Účinky terapeutického - liečebného ultrazvuku:

 • zlepšuje prekrvenie a výživu tkanív,
 • podporuje tkanivovú difúziu,
 • má spazmolytický /kŕče uvoľňujúci/ účinok
 • resorpčný /podporujúci vstrebávanie látok do buniek/ účinok
 • analgetický /bolesť utišujúci/ účinok
 • antispazmodický /zabraňujúci kŕčom svalov, hlavne v tzv. dutých orgánoch ako žalúdok alebo črevo/ účinok
 • podporuje obnovenie tkaniva v postihnutej oblasti, čím urýchľuje čas potrebný na rozloženie zápalového procesu
 • stimuluje produkciu väčšieho množstva kolagénu – hlavnej zložky mäkkého tkaniva v šľachách a väzivách
 • zlepšuje rozpínavosť zrelého kolagénu, a môže tak mať pozitívny vplyv na jazvy, ktoré sa zvyčajne objavujú po zranení
 

V našej ortopedickej ambulancii používame BTL 5000 Sono

Dávka ultrazvuku sa môže líšiť buď intenzitou alebo frekvenciou ultrazvukových vĺn.

 • Pri frekvencii 1 MHz prenikajú ultrazvukové vlny hlbšie do tkaniva
 • Pri frekvencii 3 MHz prenikajú ultrazvukové vlny plytšie, sú vhodné pri poraneniach tesne pod povrchom

Prienik ultrazvukovej vlny pri frekvenciách 1 MHz a 3 MHz

Foto zdroj: výrobca prístroja

Frekvenčný režim:

 • kontinuálny /nosná frekvencia je konštantná, DF=100%/
 • pulzny  - možnosť voľby frekvencie pulzov od 10 Hz do 150 Hz, DF od 6% do 99%

 

„Duly faktor“  /“DF“/ vyjadruje percentuálny podiel doby trvania impulzu v perióde. Jeho hodnota ovplyvňuje termické účinky. Čím nižšia hodnota DF, tým menší termický účinok. DF možno nastaviť od 6% do 100%.


 Pulzná ultrazvuková liečba – protiopuchový účinok

 

 

 

Pulzná ultrazvuková liečba – protiopuchový účinok                                             

 

 

 

 

Kontinuálna ultrazvuková liečba – hlboký, termický účinok

  

 

 

Kontinuálna ultrazvuková liečba – hlboký, termický účinok

 

 

 

 

 

Foto zdroj: výrobca prístroja

 

Hlavné indikačné oblasti magnetoterapie v ortopédii a športovom lekárstve:

 • arthritis rheumatica /zápalové, autoimunitné ochorenie, prejavuje sa zápalom a bolestivosťou kĺbov a ich postupným poškodením/
 • arthrosis chrónica /artróza, nezápalové, degeneratívne kĺbové ochorenie, rozpad kĺbu - chronické štádium/
 • arthrosis chronica-inactiva  /artróza, nezápalové, degeneratívne kĺbové ochorenie, rozpad kĺbu - chronické štádium, neaktívne/
 • bursitis acuta /akútna bursitída, zápal vačku, ktorý sa nachádza medzi trecími plochami svalov, šliach a kĺbov/
 • bursitis acuta – superficialis  /akútna povrchová bursitída, zápal vačku, ktorý sa nachádza medzi trecími plochami svalov, šliach a kĺbov/
 • bursitis chronica  /chronická bursitída, zápal vačku, ktorý sa nachádza medzi trecími plochami svalov, šliach a kĺbov/
 • bursitis chronica – superficialis  /chronická povrchová bursitída, zápal vačku, ktorý sa nachádza medzi trecími plochami svalov, šliach a kĺbov/
 • bursitis subacuta  /subakútna bursitída, zápal vačku, ktorý sa nachádza medzi trecími plochami svalov, šliach a kĺbov/
 • distensio muscularis – superficialis /roztiahnutie, rozpätie povrchového svalstva/
 • distensio muscularis acuta /roztiahnutie, rozpätie svalstva - akútne/
 • distorisio subacuta /podvrtnutie, vyvrtnutie - subakútne/
 • distorsio acuta /podvrtnutie, vyvrtnutie - akútne/
 • distorsio chronica /podvrtnutie, vyvrtnutie - chronické/
 • epicondylitis acuta /zápal epikondylu, vonkajšej strany lakťového kĺbu - akútny/
 • epicondylitis chronica /zápal epikondylu, vonkajšej strany lakťového kĺbu - chronický/
 • epicondylitis subacuta /zápal epikondylu, vonkajšej strany lakťového kĺbu - subakútny/
 • haematoma chronica /krvný výron, podliatina, modrina - chronická/
 • haematoma subacuta /krvný výron, podliatina, modrina - subakútna/
 • haematoma subchronica /krvný výron, podliatina, modrina - subchronická/
 • myalgia superficial /bolesti povrchových svalov/
 • myospasm /svalové kŕče/
 • myospasm – superficial /kŕče povrchových svalov/
 • oedema chronica /edém, opuch - chronický/
 • oedema subacuta /edém, opuch - subakútny/
 • oedema subchronica /edém, opuch - subronický/
 • spondylarthritis ancylopoetica – m. Bechterevi /ankylozujúca spondylitída - Bechterevova choroba: chronické a zápalové ochorenie, pri ktorom dochádza k postupnému znehybneniu stavcov/
 • syndrom algodystrophicus – syndrom Sudeck /bolestivý syndróm, postihuje pacientov počas obdobia hojenia zlomenín. Má 3 fázy: akútne štadium, stredné dystrofické štádium a atrofické štádium/
 • tendinitis acuta /zápal šliach - akútny/
 • tendinitis chronica /zápal šliach - chronický/
 • tendinitis subacuta /zápal šliach - subakútny/
 • tendovaginitis acuta /zápal šľachovej pošvy - akútny/
 • tendovaginitis chronica /zápal šľachovej pošvy - chronický/
 • tendovaginitis subacuta /zápal šľachovej pošvy- subakútny/
 • trigger points – deep /hlboký spúšťací bod, z ktorého sa spúšťa bolesť na vzdialenom mieste/
 • trigger points – superficial  /povrchový spúšťací bod, z ktorého sa spúšťa bolesť na vzdialenom mieste/

 

Kontraindikácie:

 • čerstvé rany
 • rany  po operácii - menej ako 2 týždne
 • zhubné nádory
 • v oblasti rastových zón u detí a dorastu
 • v oblasti srdca a parenchymových orgánov
 • po operáciách chrbtice, kde miecha nie je krytá kodtným obalom
 • nad nervami s kostnými výrastkami blízko povrchu
 • pri krvácavých ochoreniach

      

 

 
 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

MUDr. Gabriel Valiska Ortopedická a telovýchovná ambulancia
ORTOSPORTS s.r.o.
Lekár: MUDr. Gabriel Valiska
Sestra: Mgr. Zuzana Puľakova
Námestie osloboditeľov 25
071 01 Michalovce

Lokalizácia:
Poliklinika - 1. poschodie,
číslo dverí 45

056/644 30 89

Vyšetrenia a konzultácie nie sú hradené z 

verejného zdravotného 

poistenia – cenník

 

1 procedúra liečebného ultrazvuku - 

2,50 EÚR

BTL 5000 Series

možnosť použitia na:

Elektroliečbu BTL 5000 Puls

Liečebný ultrazvuk BTL 5000 Sono

Laseroterapiu BTL 5000 Laser

BTL 5000