Telovýchovné lekárstvo

Telovýchovné lekárstvo je samostatný nadstavbový klinický medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá reakciou a adaptáciou zdravého, oslabeného, trvale zdravotne poškodeného, respektíve chorého človeka na pohybovú činnosť. Ide o odbor, ktorý spája teoretické poznatky o pohybovej činnosti s ich klinickou aplikáciou, či už v diagnostickej, liečebnej alebo preventívnej oblasti. Svojou základnou orientáciou sa zameriava na využívanie pohybovej aktivity ako fyziologickej kompenzácie nepriaznivých životných podmienok, regenerácie síl, udržovania telesnej a duševnej výkonnosti, dĺžky aktívneho života a na prevenciu a liečbu porúch zdravia, chorôb a úrazov.

Telovýchovné lekárstvo ako zatiaľ nadstavbová špecializácia vychádza z poznatkov internej medicíny, detského lekárstva, ortopédie, rehabilitácia, klinickej biochémie a funkčnej diagnostiky.


Zdroj: Celý opis študijného odboru 7.1.17. Telovýchovné lekárstvo 

uverejnený na stránke Akreditačnej komisie

 

Naša telovýchovná ambulancia Ortosports poskytuje nasledujúce služby:

 

 • Preventívne prehliadky vrcholových, výkonnostných a rekreačných športovcov
 • Telovýchovné vyšetrenie pred prijatím na strednú a vysokú školu
 • Testovanie trénovanosti so stanovením vytrvalostných, rýchlostných a reakčných schopnosti športovcov
 • Výber talentovanej mládeže pre šport
 • Stanovenie fyzickej zdatnosti zdravej populácie
 • Odporúčania a tvorba tréningových programov pre vrcholových, výkonnostných a rekreačných športovcov
 • Lekárska poradňa pre športovcov
 • Zdravotnícke zabezpečenie klubov a športovcov
 • Zdravotnícke zabezpečenie športových podujatí

 

Vyšetrenia a konzultácie nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia – cenník

 

Pacient nepotrebuje odporúčanie od praktického lekára.

 

Prečo športovať?

Hypokinéza – nedostatok pohybu je sprievodným javom dnešného životného štýlu. Následkom tohto nedostatku pohybu sú zdravotné problémy:

 • Poruchy oporno-pohybového aparátu

        Rednutie kosti – osteoporóza

        Oslabenie a skrátenie svalov – nesprávne držanie tela

        Oslabenie medzistavcových platničiek

 • Poruchy krvného obehu

        Porucha regulácie krvného tlaku – hypertenzia, kolísavý tlak

        Ischemická choroba – nedokrvenie tkaniva následkom artériosklerózy /degeneratívna choroba spôsobená aterosklerózou – zmenou stien tepien/. Postihnuté môže byť

         Srdce

►    Angína pectoris – prechodná ischémia

►    Infarkt myokardu – ischemická nekróza /odumretie buniek v dôsledku nedostatku kyslíka

  Mozogmozgová mŕtvica /mozgový infarkt, porážka/

  Dolné končatiny – vytváranie trombov /zrazenín/, ktoré môžu spôsobiť až gangrénu /odumretie tkaniva/

         Choroby žíl

  Dolných končatín – tzv. kŕčové žily – môžu viesť k opuchom, zápalom, tvorbe trombov /uzáverov/ žíl

  Krvné zrazeniny – tromby - môžu spôsobiť pľúcnu embóliu

 • Poruchy látkovej výmeny

        Porucha glukózového metabolizmu, horšie využitie cukru ako zdroja energie – cukrovka 2. typu

        Ukladanie tukových zásob – obezita

        Ukladanie lipidov, hlavne cholesterolu LDL a VLDL v stenách ciev – ateroskleróza /zmena stien tepien/

 • Poruchy nervovej sústavy

        Vegetatívna /autonómna/ nervová sústava – nie je ovládaná vôľou človeka. Riadi činnosť hladkého svalstva a vnútorných orgánov. Nedostatkom pohybu sa zvýši vplyv parasympatika a zníži vplyv sympatika výsledkom čoho je spomalenie činnosti obehovej sústavy, zoslabenie sťahov srdca, zúženie ciev srdca a mozgu, zvýšenie sekrécie žliaz, zrýchli sa pohyb  žalúdka a čriev

        Poruchy spánku – následne nižšia výkonnosť, častejšie migrény

        Neurózy – duševná nerovnováha spôsobujúca psychický stres

 • Poruchy tráviacej sústavy

        Poruchy mechanického spracovania, trávenia a vstrebávania živín

        Častejší výskyt vredovej choroby žalúdka a dvanástornika

 • Poruchy dýchacej sústavy

        Znížená vitálna kapacita pľúc /súčet respiračného, doplnkového a rezervného vzduchu = množstvo vzduchu, ktoré človek po maximálnom nádychu maximálne vydýchne/

 

Ľudský organizmus je schopný prispôsobiť sa telesnému zaťaženiu a to tak, že nastanú zmeny orgánov a systémov organizmu, ktoré mu potom umožnia ľahšie sa vyrovnať s podobným zaťažením v budúcnosti. Tieto adaptačné zmeny organizmu môžu byť funkčné, biochemické, morfologické a štrukturálne.

Na zlepšenie a udržanie dobrého zdravotného stavu stačia funkčné a biochemické zmeny, ktoré  sa prejavia už po krátkom čase.

Pre výkonnostný a vrcholový šport sú nevyhnutné aj zmeny morfologické a štrukturálne. Tieto možno dosiahnuť po niekoľkomesačnej až niekoľkoročnej stimulácii.

 

Trénovanosť je schopnosť organizmu znášať určitý stupeň zaťaženia, čím vyšší stupeň zaťaženia je organizmus schopný znášať, tým je trénovanosť vyššia.

 

Forma je aktuálny stav trénovanosti.

 

Prečo navštíviť telovýchovného /športového/ lekára?

 

Aktívne zdravie znamená rovnováhu medzi pohybom  – odpočinkom čiže regeneráciu – a príjmom potravy. Ak jedna z tých troch zložiek je neprimeraná nastane nerovnováha, ktorá môže viesť k chorobným stavom, ojedinelých prípadoch až k smrti.

 • Telovýchovný /športový/ lekár diagnostikuje telesnú zdatnosť čiže výkonnosť zdravých /vrcholových, výkonnostných a rekreačných športovcov/, ale aj oslabených a chorých ľudí, ktorý športujú.
 • Diagnostikuje a konzervatívne lieči chorobné stavy vzniknuté ako následok nevhodnej alebo neprimeranej pohybovej aktivity

V rámci lekárskej poradne pre športovcov predchádzanie svalových dysbalancií, ktorých príčinou je nerovnomerné zaťažovanie jednotlivých svalových skupín pri športe alebo po úraze. Svalová dysbalancia /nerovnováha/ negatívne ovplyvňuje držanie tela, zhoršuje koordináciu svalov, narúša kĺbovú pohyblivosť, ovplyvňuje dynamickú silu, čo sa prejavuje na výkonnosti organizmu.

 • Posudzuje schopnosť zúčastňovať sa na pohybových aktivitách, tréningoch a súťažiach podľa zdravotného stavu a objektívnych výsledkoch funkčných vyšetrení

Preventívne prehliadky športovcov obsahujú komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov vrátane anamnézy, základných antropometrických vyšetrení vrátane EKG, poradenstvo a dokumentáciu. Pri vrodených srdcovocievnych abnormalitách by športová činnosť bola urýchľujúcim faktorom náhleho úmrtia. Takýto jedinci sú odoslaný na vyšetrenie u špecialistu kardiológa, ktorý určí správnu diagnózu a vhodnosť konkrétnej športovej záťaže.

 • Diagnostikuje trénovanosť športovcov
 • Diagnostikuje somatický vývoj detí a mládeže
 • Identifikuje pohybový talent a zdravotné predpoklady detí a mládeže pre telesnú výchovu a šport
 • Poskytuje lekársku poradňu pre športovcov zameranú na športovú výživy, pitný režim, konzultáciu tréningov

Racionálna strava by mala byť pestrá /vhodný výber potravín/, zmiešaná /rastlinné aj živočíšne zdroje/, energeticky zodpovedajúca /príjem energie by mal zodpovedať výdaju/, plnohodnotná /s dostatočným príjmom vitamínov, minerálov a ďalších ochranných látok/. Používanie doplnkov výživy je vhodné konzultovať s lekárom.

 • Poskytuje komplexné telovýchovno-lekárske zabezpečenie telovýchovných a športových podujatí s osobitným zreteľom na štátnu športovú reprezentáciu
 

Vyhľadávanie

Kontakt

MUDr. Gabriel Valiska Ortopedická a telovýchovná ambulancia
ORTOSPORTS s.r.o.
Lekár: MUDr. Gabriel Valiska
Sestra: Mgr. Zuzana Puľakova
Námestie osloboditeľov 25
071 01 Michalovce

Lokalizácia:
Poliklinika - 1. poschodie,
číslo dverí 45

056/644 30 89

Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva

Informačná stránka SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI TELOVÝCHOVNÉHO LEKÁRSTVA

Vyšetrenia a konzultácie nie sú hradené z 

verejného zdravotného 

poistenia – cenník