Myoskeletálna medicína /MSM/

 

Myoskeletálna medicína /MSM/ je interdisciplinárny nadstavbový odbor, ktorý zabezpečuje diagnostiku, liečbu a prevenciu funkčných porúch všetkých zložiek neuromuskuloskeletálnej sústavy - kĺby, ligamentá /väzy/, mäkké tkanivá, svaly, nervy, fascie /väzivové obaly svalov/, a s tým súvisiacich aj iných orgánových zmien.

Diagnostika - vyšetrovacie metódy:

 • diagnostika funkčných porúch a štrukturálnych zmien všetkých zložiek pohybovej sústavy - mäkkých častí, kĺbovej a svalovej dysfunkcie
 • diagnostika porúch statiky
 • diagnostika porúch motorických stereotypov

 

Liečebné metódy:

1. Liečebné manuálne techniky /používajú sa na uvoľnenie mäkkých tkanív a mobilizáciu kĺbov/

 • Mäkké techniky:  Pri mäkkých technikách sa pracuje s mäkkými štruktúrami ako sú koža a  podkožie. Sú to štruktúry, ktoré ovplyvňujú vznik a priebeh pohybu. Pružnosť a pohyblivosť týchto mäkkých tkanív ovplyvňuje pohyb kĺbov a svalov. Každá porucha mäkkých tkanív vedie k zmene pohybu, pričom sa jedná o obmedzenie rozsahu pohybu, a to v zmysle kvantity alebo kvality. Rovnako môže byť zmenená aj koordinácia pohybu. V klasickej myoskeletálnej medicíne sa ovplyvňujú mäkké tkanivá najmä za účelom obnovenia ich vzájomnej posunlivosti a pružnosti a tým sa reflexne i mechanicky mení rozsah pohybu v kĺboch i svalové napätie. Cieľom je zníženie bolestivosti a svalového napätia, a uľahčenie následnej mobilizácie alebo manipulácie. Využíva sa  pri tom : palpácia, trenie kože, pretiahnuteľnosť  tkanív v riase, pretiahnutie fascií, pôsobenie tlaku, vyšetrenie a ošetrenie bolestivých bodov (tzv. Trigger points). Úspešne sa mäkké techniky využívajú aj na uvoľnenie jazvy po čerstvých operáciách alebo úrazoch, hneď po vybratí stehov. Súčasťou mäkkých techník je aj postizometrická relaxácia /používa sa na odstránenie bolestivého svalového stiahnutia/, strečing a iné relaxačné techniky.
 • Mobilizačné techniky: ovplyvňujú  pohyblivosť kĺbov končatín a chrbtice, vrátane joint play (kĺbnej vôle). Postupné obnovovanie pohyblivosti kĺbu pri jeho funkčnej poruche sa vykonáva opakovanými, nenásilnými pohybmi v smere obmedzenia pohybu. Pri mobilizácii využívame facilitačný (stimulačný) a inhibičný (tlmivý) vplyv dychu na svalový systém. Výrazne úľavovo pôsobia trakcie. Ide o nešpecifickú mobilizáciu v osi chrbtice alebo končatiny. Ťah prevádzame takou silou, aby nedošlo k obrannému spazmu svalov v okolí ošetrovaného miesta. Funkčné obmedzenie kĺbnej pohyblivosti býva pravidelne spojené s výskytom tzv. spúšťových svalových bodov (trigger points). Tieto obmedzujú pohyblivosť v kĺboch a bývajú hlavnou príčinou blokád, prenesenej bolesti a reťazenia funkčných porúch. Pre ošetrenie týchto spúšťových bodov vo svaloch volíme mobilizačné techniky:
  • postizometrická relaxácia
  • kombinácia postizometrickej relaxácie a recipročnej inhibície
  • release – postupné vnáranie brušiek prstov do hlbších štruktúr mäkkých tkanív
  • antigravitačná relaxácia
 • Manipulácia

Kontraindikácie manuálnych techník:

 • Vek nad 60 rokov (možná osteoporóza,)
 • deti do 21 rokov (nie je dokončený vývin)
 • rakovina za posledných 5 rokov (možné masírovať po 5-tich rokoch od ukončenia liečby)
 • pooperačné stavy platničiek (pol roka po operácii platničiek)
 • nízky tlak (voda s citrónom)
 • vysoký tlak (neidentifikované choroby srdca)
 • horúčkovité stavy, nachladenie, vírus
 • embólia
 • menštruácia a šestonedelie
 • drogy a alkohol
 • užívanie liekov proti zrážaniu krvi
 • zápaly
 • najťažšie formy diabetu

2. Pohybová reedukácia /pri poruchách statiky a pri poruchách motorických stereotypov/

 

Vyhľadávanie

Kontakt

MUDr. Gabriel Valiska Ortopedická a telovýchovná ambulancia
ORTOSPORTS s.r.o.
Lekár: MUDr. Gabriel Valiska
Sestra: Mgr. Zuzana Puľakova
Námestie osloboditeľov 25
071 01 Michalovce

Lokalizácia:
Poliklinika - 1. poschodie,
číslo dverí 45

056/644 30 89

Zmluvné poisťovne: 

 

 • (24) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. /APOLLO zdravotná poisťovňa, a.s./
Zdravotná poisťovňa Dôvera
 
 • (25) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. /Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s./
Všeobecná zdravotná poisťovňa
 
 • (27) Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Union zdravotná poisťovňa
 

Z histórie myoskeletálnej medicíny na Slovensku:

 

V roku 1993 bola založená Spoločnosť myoskeletálnej medicíny pri Slovenskej lekárskej spoločnosti SSMM /ustanovujúci zjazd sa konal 3.9.1993/

Slovenská Spoločnosť myoskeletálnej medicíny

V roku 1994 spoločnosť podáva žiadosť o prijatie do Svetovej spoločnosti manuálnej medicíny FIMM a od roku l995 je jej plnoprávnym členom.

 

Zdroj: myoskelet-med.sk