Magnetoterapia

V našej ambulancii používame prístroj typu BTL - 09

2-kanálový prístroj určený k terapii pomocou nízkofrekvenčného pulzného magnetického poľa /PMP/.

 

Hlavné účinky pulzného magnetického poľa /PMP/ na živé tkanivo:

 

PMP sa uplatňuje predovšetkým v oblasti analgetickej /kľudné bolestivé stavy/, protizápalovej a hyperemizujúcej /rozširujúcej krvné cievy/.

 

Pod vplyvom PMP sa mení prekrvenie tkaniva, mení sa rýchlosť vedenia nervových vzruchov, čo vedie k dôležitým  zmenám svalového napätia – pri hypertonii sa zmenšuje tonus /napätie/ a naopak, čiže navodzuje sa normotonia.

Zvyšuje sa hladinu endorfínov a iných hormónov v krvi.

Tiež v krvnom obraze sú patrné zmeny v zmysle stimulácie erytropoezy /tvorby červených krviniek/, mení sa pH tkaniva a následným ovplyvnením precipitácie vápnika, čo sa využíva nie len v osteológii  /pododbor anatómie zaoberajúci sa vývojom kostí a zubov/, ale tiež pri svalovej a nervovej odpovedi na podráždenie.

Najväčší účinok je však dokázaný pri ovplyvňovaní bolestiprotizápalovom pôsobení a to nie len u bakteriálnych zápalových stavov, ale aj u imunoloalergických ochoreniach.

"Pôsobením pulzného magnetického poľa s presne špecifikovanými parametrami sú v exponovanom tkanive indukované slabé elektrické prúdy pričom magnetické pole pôsobí na tkanivo rovnomerne, najvyššiu úroveň dosahuje v mieste kontaktu aplikátora s telom a so zväčšujúcou sa vzdialenosťou intenzita poľa klesá. Princípom pôsobenia magnetického poľa na organizmus je to, že bunky sú slabými magnetmi s oboma polarizáciami, čo je dané účinkami magnetického poľa Zeme o indukcii 0,6 Gauss, ktoré je stálou súčasťou životného prostredia človeka. Ak sú bunky vystavené pôsobeniu magnetu o indukcii 300 a viac Gauss, prijímajú jeho polarizáciu. Na základe uvedeného princípu je znateľné, že bunky môžu byť ovplyvnené magnetickým poľom, teda zmagnetizované. Na tejto úrovni dochádza v bunkách k elektromagnetickým a biochemickým zmenám, a tým k priaznivému ovplyvneniu kostného, svalového, imunologického, hormonálneho, kardiovaskulárneho, tráviaceho a nervového systému.

V tkanivách dochádza k zvýšeniu membránového potenciálu buniek, čo spôsobuje ich aktiváciu. Povrchové potenciály buniek pri rôznych ochoreniach oproti normálnym hodnotám klesajú. Udávaný elektrický potenciál pre bunkovú membránu normálnej bunky je 90 mV. Elektrický potenciál bunkovej membrány postihnutej bunky je približne 30 mV. Vplyvom liečebného pulzného magnetického poľa sa vnútrobunkové potenciály vyrovnávajú, elektrický potenciál bunkovej membrány stimulovanej bunky je 120 mV, a tým sa vytvárajú podmienky na regeneráciu tkanív a fyziologických funkcií.

Pri liečebných aplikáciách pulzného magnetického poľa nie je na rozdiel od priamych kontaktných elektromedicínskych metód možné lokálne poškodenie elektrickým prúdom."

Zdroj: magnetoterapia.sk

 

Hlavné indikačné oblasti magnetoterapie v ortopédii a športovom lekárstve:

 

 • Algodystrofický syndróm /Sudeckov syndróm, Syndróm rameno-ruka – bolestivý syndróm, postihuje pacientov počas obdobia hojenia zlomenín/
 • Artrózy /degeneratívne kĺbové ochorenia/
 • Cervikobrachiálny syndróm /CB syndróm - bolesť vyžarujúca z krčnej chrbtice do ramena alebo hornej končatiny. Najčastejšou príčinou sú funkčné a degeneratívne zmeny krčnej chrbtice/
 • Dissekujúce osteochondrózy /ochorenie chrupavky v kĺbe, ktorá má tendenciu deliť sa bez zjavnej príčiny na menšie časti/
 • Epicondylitis /zápal epikondylu, vonkajšej strany lakťového kĺbu - tenisový lakeť/
 • Ischemické zmeny na dolných a horných končatinách
 • K zosilneniu peristaltiky /pohybu čriev/ a tým zabráneniu vzniku ileóznych stavov /náhlych brušných príhod/ po operácii
 • LIS syndróm /Lumboischialgický syndróm - bolesť spôsobená najčastejšie tlakom medzistavcovej platničky na koreň L4, L5 alebo S1 s vyžarovaním bolesti do bočnej alebo zadnej strany dolnej končatiny. Vzniká najčastejšie náhle po prudkom pohybe alebo zdvíhaní ťažkého bremena v nesprávnej polohe/
 • LS syndróm /Lumbosakrálny syndróm - bolesti v bedrovej a krížovej oblasti/
 • Morbus Perthes /ischemická nekróza hlavy stehnovej kosti, najčastejšie u chlapcov vo veku 4-10 rokov/
 • Myopatia /svalová dystrofia – porucha hybnosti v zmysle svalového oslabenia alebo svalového sťahu/
 • Opuchy po distorziách /podvrtnutie členkového kĺbu/
 • Osteomyelitis acuta i chronica /akútny i chronický zápal kostnej drene/
 • Osteoporózy /riedke kosti - ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva. Prejavuje sa ubúdaním množstva kostnej hmoty a poruchami mikroarchitektúry kosti, čo vedie k oslabeniu pevnosti kosti a tým k zvýšenej lámavosti/
 • Periarthritis humeroscapularis PHS / ochorenie ramenného kĺbu a mäkkých tkanív v jeho okolí vedúce k bolestivému obmedzeniu pohybu – stuhnuté rameno.  V popredí sú degeneratívne zmeny, zápal je sekundárny/
 • PCHP
 • Poúrazové bolesti kĺbov, svalov, stavy po športových úrazoch
 • Protrahované /dlho trvajúce/ hojenia zlomenín
 • Pseudoartrózy dlhých kostí
 • Spondylartróza /degeneratívne ochorenie chrbtice – príčinou sú degeneratívne zmeny medzistavcových kĺbov/
 • Spondylóza /degeneratívne ochorenie chrbtice - príčinou sú degeneratívne zmeny stavcov chrbtice/
 • Stavy po DMO /detská mozgová obrna/
 • Stavy po polio /paralýza, ochrnutie/

 

 Kontraindikácie:

 • Gravidita /tehotenstvo/
 • Dospievajúci
 • Akútne horúčkové stavy, celková slabosť, aktívne TBC
 • Myasteniu /oslabený svalový systém/
 • Psychózu
 • Všetky krvácajúca stavy /magnetické pole znižuje koagulačné vlastnosti krvi/ 
 • Plesňové ochorenia
 • Nádorové ochorenia /pri magnetoterapii dochádza regenerácii tkaniva, čo môže spôsobiť prebudenie nádorových buniek/
 • Bakteriálnu infekciu
 • Zvýšenú funkciu štítnej žľazy a  nadobličiek
 • Pacienti s kardiostimulátorom /magnetické pole môže spôsobiť zastavenie srdca alebo poruchu jeho rytmu/
 • DM 1. typu /môže dôjsť k veľkým výkyvom hladiny cukru v krvi/ 

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

MUDr. Gabriel Valiska Ortopedická a telovýchovná ambulancia
ORTOSPORTS s.r.o.
Lekár: MUDr. Gabriel Valiska
Sestra: Mgr. Zuzana Puľakova
Námestie osloboditeľov 25
071 01 Michalovce

Lokalizácia:
Poliklinika - 1. poschodie,
číslo dverí 45

056/644 30 89

Vyšetrenia a konzultácie nie sú hradené z 

verejného zdravotného 

poistenia – cenník

 

1 procedúra magnetoterapie - 

2,50 EÚR

 BTL - 09 Magneto terapy

BTL - 10 laser terapy, BTL - 09 magneto terapy

BTL - 09 príslušenstvo

Príslušenstvo BTL - 09