USG detských bedrových kĺbov

Ilustračné foto
 
 
 
 
"Nám na radosť, svetu na osoh" 
 
 

Nie všetci rodičia môžu takéto slová povedať hneď po narodení dieťatka. 

 

 

"Spoluprácou rodičov a lekára budú všetky deti usmiaté."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anatómia bedrového kĺbu

Foto zdroj: hipdysplasia.org

Anatómia bedrového kĺbuDDH Normal

Typy dysplázie bedrového kĺbu

Subluxation - SubluxáciaLow Dislocation - Nízka dyslokáciaHight dislocation - Vysoká dyslokácia

 

Vyšetrenie novorodencov a dojčiat sa robí tzv. trojitým sitom.

 1. Medzi 3. a 5. dňom po narodení neonatológ vykoná základné vyšetrenie pohyblivosti a stability kĺbu. Postihnutý kĺb sa pri pohybe správa inak ako kĺb zdravý.
 2. Do 6 týždňov od narodenia dieťaťa sa robí sonografia /USG/, čo je kontrola ultrazvukom /USG je oveľa šetrnejší ako RTG/.
 3. 3. mesiaci je to opäť kontrola ultrazvukom. Pri nejasných nálezoch alebo pri luxácii bedier sa robí RTG bedrových kĺbov.

V našej populácii sa ochorenie vyskytuje asi u 5 % detí.  

Vývojová dysplázia bedrového kĺbu /DDH/

Ide o ochorenie, ktoré sa prejavuje nesprávnym tvarom a postavením hlavice  stehnovej kosti a panvovej jamky /acetabula/ v bedrovom kĺbe.

 • Ľahšie formy dysplázie - bedrový kĺb má iba plytšiu jamku, používa sa špeciálna pomôcka /abdukčná perinka/.  Liečba trvá približne tri mesiace.

„Frejkova perinka“ /abdukčná perinka/ - vystužené nohavičky na popruhoch

 • Závažnejšie prípady – subluxácia a luxácia. V týchto prípadoch sa zisťuje, či sa dá hlavička stehennej kosti reponovať do jamky a v takomto postavení zafixovať. Cieľom ortopedickej liečby je dostať hlavu stehnovej kosti do panvovej jamky a fixovať ju tam. Po zreponovaní nasleduje fixácia v sadrových nohaviciach (sadrová „spika“) spravidla na 6 týždňov. Niekedy je nevyhnutné ešte pred reponáciou a fixáciou uvoľniť napnuté a skrátené svaly v okolí bedrového kĺbu /"over head"/.

Subluxácia -  postavenie kĺbovej hlavičky na okraji jamky na ktorú tlačí a tým ju deformuje. Ako pomôcka sa používajú  "Wagnerove pančušky"

Luxácia – vykĺbenie, úplná strata kontaktu hlavičky kĺbu s jamkou. Ako pomôcka sa používajú „Pavlíkové remence“ - popruhy, do ktorých sa uchytia nožičky a kolienka tak, aby boli ohnuté, ale pohyblivé.  Zahrňujú aj dynamickú časť liečby a pomáhajú hlavičke kĺbu formovať jamku.

 

Včasná diagnostika zabezpečí až 95 % úspešnosť liečby s nízkym rizikom komplikácií.

 

Ak sa vývojová dysplázia nezačne liečiť včas, liečba bude komplikovanejšia a môže byť nevyhnutná aj operácia. U starších detí nie je možné /USG/ sonografické vyšetrenie bedrových kĺbov, pretože chrupavka je už skostnatená. Je nevyhnutné RTG vyšetrenie, ktoré je pre dieťa záťažovejšie a liečba môže trvať niekoľko mesiacov.

 

Ak sa vývojová dysplázia nezačne liečiť vôbec, dieťa môže krívať, mať obmedzený pohyb v bedrovom kĺbe, a v dospelosti sa môže objaviť predčasná artróza, ktorá môže končiť umelou náhradou bedrového kĺbu.

 

Rizikové faktory vývojovej dysplázie bedrového kĺbu /DDH/

 • prvorodičky – malá maternica, veľké dieťa
 • pri väčších plodoch /nad 4 000 g/
 • dievčatá pod vplyvom hormónu relaxínu, ktorý spôsobuje vyššiu mobilitu v kĺbe
 • pri tehotenstve s menším obsahom plodovej vody (oligohydramnión)
 • u detí narodených panvovým koncom.
 • výskyt vývojovej dysplázie bedrového kĺbu v rodine  /rodičia, prarodičia/
 • pridružené malformácie (pes equinovarus - konská noha, torticollis myogenes - jednostranné strnutie šije)

 

Sonografická klasifikácia postihnutia bedrového kĺbu podľa Grafa:

I typ: ide o zdravý bedrový kĺb a dieťa nie je potrebné ďalej sledovať.

II. typ: nezrelý kĺb, kedy sa v liečbe používa široké balenie alebo remene, prípadne ortézy zabezpečujúce správne postavenie v bedrovom kĺbe.

III. a IV. typ: hlava stehnovej kosti sa nenachádza v panvovej jamke a bedrový kĺb je subluxovaný alebo luxovaný.

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

MUDr. Gabriel Valiska Ortopedická a telovýchovná ambulancia
ORTOSPORTS s.r.o.
Lekár: MUDr. Gabriel Valiska
Sestra: Mgr. Zuzana Puľakova
Námestie osloboditeľov 25
071 01 Michalovce

Lokalizácia:
Poliklinika - 1. poschodie,
číslo dverí 45

056/644 30 89

Z histórie:

Balenie naširoko – jeho zástancom je francúzsky pediater Julien Cohen-Solal: „Keď sú nožičky roztiahnuté, hlavica stehnovej kosti je automaticky umiestnená v dobrej polohe a umožňuje konečné modelovanie bedier so správne vloženou hlavicou stehnovej kosti v dobre vyvinutej kĺbovej jamke,“. Používajú sa na to Poštolkové nohavičky.

Poštolkove nohavičky vymyslel bratislavský detský lekár MUDr. Ivan Poštolka. Nosili ich slovenské bábätka, aby sa im správne vyvinuli bedrové kĺby.

Od roku 2008 sa Poštolkové nohavičky používajú iba v prípade, ak to lekár vyslovene prikáže.

Pavlíkové remence – vynález českého ortopédia Arnolda Pavlíka 1942 - „bedrový kĺb je orgánom pohybu a pohybom sa musí taktiež liečiť“

 

Pavlíkové remence

Frejkova perinka

Foto zdroj: ortoprotetika.sk