Elektroliečba

BTL 5000 Puls
 

Pri elektroterapii dochádza  k termickej biostimulácii, kde sa teplota tkaniva zvyšuje o viac ako 1°C, ale nepresahuje celkovú teplotu tkaniva 42°C,  nedochádza tak k štrukturálnym zmenám tkaniva.

 

Elektroterapia sa delí na:

 • Galvanoterapia /využíva jednosmerný galvanický prúd/,
 • Iontoforéza /využíva jednosmerný prúd k doprave liekov do organizmu vo forme iónov/,
 • Elektroforéza /separačná metóda izolujúca molekuly o rozdielnej hmotnosti alebo o rozličnom elektrickom náboji využívajúca ich rozličnú pohyblivosť v elektrickom poli/,
 • Magnetoterapia /fyzikálna terapia na rozhraní alternatívnej medicíny

Terapie využívajúce striedavý prúd nízkofrekvenčný

 • Diadynamické prúdy /nízkofrekvenčná terapia, sínusový priebeh, súčasná aplikácia jednosmerného aj striedavého prúdu/
 • TENS / Transkutánna elektrická nervová stimulácia, aplikácia elektrického prúdu cez pokožku za účelom zmiernenia bolesti/
 • Träbertové prúdy /nízkofrekvenčné, pulzné prúdy s analgetickým alebo spazmolytickým účinkom/

Terapie využívajúce striedavý prúd strednofrekvenčný

 • Interferenčné prúdy /dva navzájom pôsobiace prúdy sínusového priebehu o rôznych frekvenciach/

Terapie využívajúce striedavý prúd vysokofrekvenčný

 • Krátkovlnná diatermia / využíva tepelného efektu vysokofrekvenčného prúdu, ktorý prechádza tkanivom/
 • Ultrakrátkovlnná diatermia /pracuje s prúdmi o frekvencii 433,92 MHz/
 • Mikrovlnná diatermia /využíva kmitočet 2,45 GHz a vlnovú dĺžku 12,5 cm/

 

Naša ortopedická ambulancia používa prístroj BTL 5000 Puls, ktorý pracuje so striedavým nízkofrekvenčným prúdom TENS /Transkutánna elektrická neurostimulácia/

Táto metóda je založená na poznatku, že vedenie bolestivých vzruchov a vnímanie bolesti je možné zmierniť až potlačiť dráždením nervových vlákien na rôznych úrovniach nervového systému. Táto metóda ovplyvňuje bolesť a uvoľňuje svalové spazmy /kŕče/ a stuhnutosť. Pri vlastním elektrickom dráždení dochádza v mozgovom tkanive k sekrécii endorfínu (opiátu tlmiaceho bolesť).  Využíva sa k liečbe bolestivých stavov bolesti chrbtice, kĺbov a šliach, bolesti hlavy, poúrazové bolesti pohybového ústrojenstva, fantómové bolesti (bolesti po amputácii  končatiny).

TENS znižuje intenzitu bolesti ale nelieči jej príčinu.

Účinok analgetický /bolesť utišujúci/

 • Tlmiaci bolesť
 • Aby bola terapia účinná, je potrebné stanoviť diagnózu /často môže byť príčina bolesti ďaleko od miesta bolesti/
 • U akútnych segmentárne lokalizovaných bolestí je optimálne použiť nízkofrekvenčné prúdy s frekvenciou 50-150 Hz a intenzitu prahovo až nadprahovo senzitívnu /pre podráždenie silných nervových vláken/
 • U chronických bolestivých syndrómov je najvýhodnejšie použiť frekvenciu 2-8 Hz a intenzitu na hranici znesiteľnosti /pre podráždenie tenkých vláken/

Účinok myorelaxačný /uvoľnenie kostrového svalstva a zníženie svalového tonusu/

 • Uvoľnenie svalov
 • Presne cielené na hypertonický alebo spastický /kŕčovitý/ sval
 • Pri celkovej aplikácii dochádza najprv k ovplyvneniu fyzického svalstva, neskôr k ovplyvneniu svalstva tonického a nakoniec pri najvyšších dávkach i k pozitívnemu ovplyvneniu svalov spastických /kŕčovitých/
 • Účinok pretrváva niekoľko týždňov
 • Používajú sa amplitúdovo modulované stredofrekvenčné prúdy s frekvenciou krivky 100-200 Hz, interferenčné prúdy v rovnakom pásme frekvenčnej modulácie
 
Hlavné indikačné oblasti laserterapie v ortopédii a športovom lekárstve:
 
 • achillodynie /bolesť Achilovej šľachy, bolesť päty pri státi aj chôdzi/
 • Algodystrofický syndróm - lower limb /Sudeckov syndróm - dolnej končatiny, bolestivý syndróm, postihuje pacientov počas obdobia hojenia zlomenín. Má 3 fázy: akútne štadium, stredné dystrofické štádium a atrofické štádium/
 • algodystrophic syndrome - upper limb  /Sudeckov syndróm - hornej končatiny, bolestivý syndróm, postihuje pacientov počas obdobia hojenia zlomenín. Má 3 fázy: akútne štadium, stredné dystrofické štádium a atrofické štádium/
 • arteritis (lower limb) /zápalové ochorenie kĺbov dolnej končatiny/
 • arteritis (upper limb) /zápalové ochorenie kĺbov hornej končatiny/
 • arthritis rheumatica /zápalové, autoimunitné ochorenie, prejavuje sa zápalom a bolestivosťou kĺbov a ich postupným poškodením/
 • arthrosis acuta /artróza, nezápalové degeneratívne kĺbové ochorenie, rozpad kĺbu - akútne štádium/
 • arthrosis chrónica /artróza, nezápalové, degeneratívne kĺbové ochorenie, rozpad kĺbu - chronické štádium/
 • arthrosis oedematosus /artróza, nezápalové, degeneratívne kĺbové ochorenie, rozpad kĺbu -štádium opuchu, edému/
 • bursitis acuta /akútna bursitída, zápal vačku, ktorý sa nachádza medzi trecími plochami svalov, šliach a kĺbov/
 • claudicatio intermitens /periférne artériové ochorenie končatín (PAO), najčastejšie spôsobené aterosklerózou/
 • contusio – consolidatio /pomliaždenie, poranenie mäkkých tkanív alebo orgánov tupou silou - ustálený stav/
 • contusio – peracut /pomliaždenie, poranenie mäkkých tkanív alebo orgánov tupou silou - stav veľmi prudký/
 • contusio – subacuta /pomliaždenie, poranenie mäkkých tkanív alebo orgánov tupou silou - stav prudší než chronický-consolidatio, ale menej prudký ako akútny-peracut/
 • distortio /deformácia, zmena tvaru, pokrivenia/
 • dolo /zlý, škodlivý návrh/
 • dolor postoperativa /bolesť po operácii - pooperačné komplikácie: hnisanie rany a trombóza/
 • edema reduction /zmenšenie opuchu/
 • epicondyliti /zápal epikondylu/
 • epicondylitis (bilateralis) /zápal epikondylu na oboch rukách/
 • epicondylitis radialis (ulnaris) /zápal epikondylu: tenisový lakeť, oštepársky alebo golfový lakeť/
 • haemarthrosis /krvácanie do kĺbov/
 • haematoma – peracute /krv mimo cievy: modrina, krvný výron, podliatina - veľmi prudký stav/
 • hypertonia musculorum /zvýšený tlak, napätie svalov/
 • hypotonia musculorum 'phasic /nízky tlak, napätie svalov - fázove, rýchlo reagujúce na podnet/

Kontraindikácie:

 • gravidita
 • akútne ochorenia s teplotou
 • metastické procesy
 • čerstvé kožné infekcie v mieste priloženia
 • implantované kovové elektródy
 • implantovaný kardiostimulátor
 • pokročilé srdcovocievne ochorenia s nebezpečenstvom srdcového zlyhania

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

MUDr. Gabriel Valiska Ortopedická a telovýchovná ambulancia
ORTOSPORTS s.r.o.
Lekár: MUDr. Gabriel Valiska
Sestra: Mgr. Zuzana Puľakova
Námestie osloboditeľov 25
071 01 Michalovce

Lokalizácia:
Poliklinika - 1. poschodie,
číslo dverí 45

056/644 30 89

Vyšetrenia a konzultácie nie sú hradené z 

verejného zdravotného 

poistenia – cenník

 

1 procedúra elektroliečby - 

2,50 EÚR

BTL 5000 Series

možnosť použitia na:

Elektroliečbu BTL 5000 Puls

Liečebný ultrazvuk BTL 5000 Sono

Laseroterapiu BTL 5000 Laser

BTL 5000