Funkčná diagnostika a diagnostika trénovanosti

 
Využíva špeciálne vyšetrovacie metódy:

 

  • Výskokovú ergometriu (určenie rýchlostno-výbušných schopností)
  • Agility test (určenie reakčnej a akčnej rýchlosti)
  • Ergometrické vyšetrenia na bežiacom páse a na stacionárnom bicykli - EKG v pokoji (s 12-timi zvodmi), EKG počas záťaže a po záťaži (s 12-timi zvodmi) s nepretržitou kontrolou priebehu krivky vrátane opakovaného merania tlaku - určenie predpokladaného VO2 max. - neinvazívne ergometrické stanovenie ANP (aneróbneho prahu) nepriamou metódou
  • Invazívne stanovenie ANP (anaeróbneho prahu) a AP (aeróbneho prahu) vyšetrením kyseliny mliečnej z krvi počas záťaže
  • Spiroergometrické vyšetrenie - stanovenie kľudovej spotreby kyslíka (O2), ANP (anaeróbneho prahu), AP (aeróbneho prahu) a VO2 max (maximálnej spotreby kyslíka) priamou metódou na základe analýzy vydychovaného CO2 a vdychovaného (spotrebovaného) O2
  • Meranie anaeróbnej kapacity na výskokovom ergometri alebo bežiacom páse
  • Určenie hranice maximálnej bezpečnej tolerovanej záťaže chorých neinvazívnou - priamou metódou a invazívnou metódou (vyšetrenie kyseliny mliečnej)
  • Určenie zóny najefektívnejšieho maximálneho rozvoja vytrvalostnej trénovanosti
  • Chodecký test - stanovenie fyzickej zdatnosti nešportovcov a rekreačných športovcov dospelých a detí na bežiacom páse a v teréne
 

 

Vyšetrenia a konzultácie nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia – cenník

 

Vyhľadávanie

Kontakt

MUDr. Gabriel Valiska Ortopedická a telovýchovná ambulancia
ORTOSPORTS s.r.o.
Lekár: MUDr. Gabriel Valiska
Sestra: Mgr. Zuzana Puľakova
Námestie osloboditeľov 25
071 01 Michalovce

Lokalizácia:
Poliklinika - 1. poschodie,
číslo dverí 45

056/644 30 89

Vyšetrenia a konzultácie nie sú hradené z 

verejného zdravotného 

poistenia – cenník