Preventívne prehliadky športovcov

 
  • Komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov vrátane anamnézy, základných antropometrických vyšetrení, poradenstvo, dokumentácia
  • Antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, % tuku)
  • Spirometrické vyšetrenia (FEV1, FVC)
  • Vyšetrenie hemoglobínu (Hgb)
  • Určenie sedimentačnej rýchlosti krviniek FW
  • Zistenie hodnoty kyseliny mliečnej (laktátu)
  • EKG (najmenej s 12 zvodmi)
  • Chemické vyšetrenie moču
  • Špeciálne vyšetrovacie metódy na zistenie trénovanosti

 

Vyšetrenia a konzultácie nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia – cenník

 

Vyhľadávanie

Kontakt

MUDr. Gabriel Valiska Ortopedická a telovýchovná ambulancia
ORTOSPORTS s.r.o.
Lekár: MUDr. Gabriel Valiska
Sestra: Mgr. Zuzana Puľakova
Námestie osloboditeľov 25
071 01 Michalovce

Lokalizácia:
Poliklinika - 1. poschodie,
číslo dverí 45

056/644 30 89

Vyšetrenia a konzultácie nie sú hradené z 

verejného zdravotného 

poistenia – cenník